Nashville Overijssel…..

Deze dagen staat de zgn Nashville-verklaring in de belangstelling, omdat diverse protestante kerken en een aantal vooraanstaande politici deze inmiddels ruim 2 jaar oude Amerikaanse verklaring vol overtuiging onderschrijven en getekend hebben.

WAAROM IN GODSNAAM?!?!

Sinds wanneer ligt Nashville in Nederland?!? Naast Staphorst?!?

Kijk , in de Verenigde Staten kent de grondwet en de politiek een veel innigere band dan hier. Hier kennen we de scheiding der machten (staat, rechterlijke macht en Kerk) maar daar loopt men op dat gebied meerdere eeuwen achter. Hier zijn rechters onafhankelijk, daar worden ze benoemd op grond van hun politieke voorkeur. En ook het burgerlijk- en kerkelijk huwelijk is daar innig verweven, terwijl ze hier (gelukkig) los van elkaar staan.

Het is waar dat in de Bijbel staat dat het huwelijk bedoeld is als kerkelijke bezegeling van de liefde tussen een man en een vrouw. Het is waar dat er staat dat homosexualitiet een gruwel in Gods ogen is. Maar er staat ook in dat God de zonde haat, de zondaar toch liefheeft, barmhartig is en dat Christus aan het kruis is gestorven voor ons, zondige mensen, om de zonde uit te wissen, opdat we de band met God herstellen.

De Nederlandse kerkgenootschappen die het gewraakte document ondertekend hebben, geloven dat iedereen naar de hel gaat. Behalve zij….. .Ze ontkennen en ontkrachten daarmee Gods genade.

Bovendien ontkennen en ontkrachten zij de scheiding der machten. Want waarom zou iemand die niet gelooft het verboden moeten worden om iets te doen wat volgens onze grondwet niet verboden is alleen maar omdat degenen die wel geloven het niet mogen? Dat riekt naar kleingeestigheid en jaloezie.

Als ik Kees van der Staaij en aanverwanten zo hoor, bekruipt mij het angstige déjà-vu van iemand (met zo’n snorretje) die het liefst alle mensen die niet volgens Des Heeren bedoeling leven in een Endlösung ziet verdwijnen.

Welnu, ‘meneer’ Van der Staaij, verbeter de wereld, begin bij jezelf!

Advertenties

Phil en Piet

OK: ik hen het beu! Ik ben het meer dan zat! Stelletje kleuters! Daarom vind ik het tijd om even in de rol van Dr. McGraw te kruipen. “Let’s get real because you can’t change what you don’t acknowledge”. Aldus Dr. Phil. So cut the crap!

Laten we eerst maar eens beginnen om als volwassen weldenkende mensen onze onderbuikgevoelens, onze agressie, ons geroeptoeter en onze zwartmakerij ( letterlijk en figuurlijk) staken en naar de feiten rond Sinterklaas kijken. Om op basis daarvan te brainstormen hoe we er samen een echt feest voor iedereen van kunnen maken. En dat als burgers bij de NPO af te dwingen in plaats van dat zijn ons vertellen hoe het heurt. Want we dansen al tientallen jaren naar HUN beeld terwijl ZIJ eigenlijk ONZE ideeën zouden moeten volgen.

Goed. De feiten.

Feit 1: Sinterklaas was een bisschop die arme mensen geld en eten gaf en slaven opkocht om ze werk te geven. Hij redde 3 jonge kinderen uit een pekel vat en zorgde ervoor dat een aantal meisjes konden trouwen. Een schoolvoorbeeld tegen armoede, tegen slavernij en voor vrijheid en vrouwen. En ieder jaar spelen we hem na om dit levendig te houden. Met cadeautjes, surprises, gedichten en Zwarte Piet.

Feit 2: in de koloniale tijd is de knecht van de Sint van een medewerker verandert in een slaaf. Toen er in Nederland mensen uit de voormalige kolonies overkwamen (zo jaren 70 van de vorige eeuw) werd hij een luie, domme Surinamer die niet te vertrouwen was, niks kon, niks wilde en door de blanken in de gaten moest worden gehouden. Het toonbeeld van discriminatie dus. Dankzij de NPO.

Feit 3: bisschoppen vind je over de hele wereld, in alle rassen. Een bisschop is allang niet meer alleen maar wit! En de kleren van Piet lijken sprekend op die van de Zwitserse Garde in Vaticaanstad. Toch mogen alleen blanke mensen Sinterklaas spelen. En alleen blanke mensen mogen Piet zijn. En bij de NPO blijft Sinterklaas een feest door en voor blanken. Waarom in Gods naam????

Zoals we Piet veranderd hebben in het verleden, kunnen we hem ook weer opnieuw veranderen. De feiten bieden daarvoor meer dan genoeg mogelijkheden. Maar dan moeten we dat als voor- en tegenstanders gezamenlijk doen en gezamenlijk de NPO eens een flinke draai om de oren geven en zeggen: zo willen wij als burgers het en zo gaan we het doen! Jullie hebben lang genoeg het feest voor ons bepaald, maar het is ONS feest en dat claimen we terug! En we willen weer een mooi, gezellig kinderfeest voor iedereen, zonder discriminatie, zonder protesten, zonder rellen en zonder gedoe!

Een leven lang leren

Vandaag is het wereld leerkrachten dag (UNESCO.

Leraren zijn enorm belangrijk! Zij leren ons niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar ook hoe iets in elkaar zit, hoe je iets moet naken, ze leren ons sociale vaardigheden, wat je nodig hebt om door de wereld te gaan en wat je nodig hebt om voor jezelf en een ander te kunnen zorgen.

Leraren leren ons ook hoe we de wereld mooier kunnen maken, bijvoorbeeld door muziek maken en verhalen vertellen.

Ook in de kerk komen we allerlei leraren tegen: priesters, religieuzen, de heiligen en Christus zelf: de Leraar bij uitstek.

Daar leren zij ons wie Christus is. Hoe we dichter bij Hem kunnen komen. Hoe we van dag tot dag met Hem kunnen leven tot in de eeuwigheid.

Kortom: zonder alle leraren on ons heen zouden we onwetend blijven en niet weten hoe we een (Christelijk) mens moeten en kunnen zijn.

Ode aan ALLE leraren dus!

God is bijna dood…..

De Kerk ligt onder vuur. Terecht. Vele gelovigen hebben de Kerk verlaten of staan op het punt dit te doen. En degenen die nog wel blijven….zijn dat nog wel gelovigen?

Mgr. Everhardus de Jong zegt het hier heel goed: “De Kerk heeft te lang over God gezwegen”. En over de heiligen.  Althans: in een groot deel van Nederland. En daarbuiten….

Hoe kun je verwachten dat de gelovigen heiligheid na streven als ze niks meer over het leven van de heiligen weten?

Hoe kun je van jongeren verlangen dat ze hun roeping ontdekken als er niet meer over de Sacramenten gesproken wordt?

Hoe kun je van de gelovigen verwachten dat de de Blijde Boodschap geloven als er in de kerken niet meer over God gesproken wordt? Als Hij slechts wordt aangeduid als ‘Eeuwige’ of ‘Almachtige’?

Spreken over heiligen en de sacramenten en God levert roepingen op! En heilige mensen. Gelovige mensen. Die de Sacramenten kennen en met eerbied benaderen.

Op veel plaatsen draait het in de Kerk echter om de mensen, om politiek en actuele questies in plaats van om God en de eeuwige verdoemenis of het eeuwige leven bij God dat ons na ons heengaan van de aarde wacht. Onherroepelijk!

Gelukkig is er in Limburg en in de Kerken waar volgens de Usus Antiquor oftewel de Tridentijnse Liturgie gecelebreerd wordt nog een groot deel bewaard gebleven! Dankzij goede herders zoals o.a. de priesters van de FSSP, Pater Hugo van Warfhuizen, John Dautzenberg, Ruud Verheggen en Mgr. Everard De Jong. En vele andere priesters en religieuzen die door trouw aan de traditie(s) het tij met man en macht proberen te keren.

De Katholieke Herman Finkers zingt: “Voor mij ben je pas dood als ik je vergeten ben”. Welnu, als dat zo is, is God voor de meeste mensen dood. En DAAR zit hem de kneep!

Niet omdat het moet, maar omdat het kan…..

Wie kent niet deze raclame?

Niet omdat het moet, maar omdat het kan is volgens deze reclame een goede reden om bij tele2 een abonnement af te sluiten

En het is mijns inziens ook de reden van grootschalige misbruik. Misbruik van macht, middelen en vooral sex.

Alles  in onze moderne wereld lijkt te draaien om sex. Daarmee kun je iemand maken of breken. Kun je de wereld naar je hand zetten en jezelf God wanen. En daar zit het hem in. God heeft afgedaan, we willen zelf God zijn! Alleenheerser in ons koninkrijkje waar iedereen voor ons buigt (om vervolgens door ons genaaid te worden!!!!).

Wie niet heeft geleerd om met zijn verstand God en waarheid te zoeken en die niet in z’n hart heeft geschreven valt ten prooi aan dit “ik ben Jezus”-syndroom. Die denkt voornamelijk met de maag, de portemonnee en de l*l of k*t. En helaas ben ik er zelf ook niet immuun voor…..

Waarom trappen zoveel mensen in die val? Waarom eigenen ze zich de macht toe? Waarom misbruiken ze mensen?

Niet omdat het moet, maar omdat het kan!

Ze kunnen er namelijk ongestoord mee wegkomen! Er is niemand die ‘Ho’ roept. Er is niemand meer die zegt: “Dat kun je niet maken!” Er is niemand die zegt: “Jij moet hiervoor de gevangenis in en voor altijd bij kinderen uit de buurt blijven”.

De moreel hoogstaande Joden zijn uitgeroeid door de Nazi’s. De Christenen zwijgen. Enkel nog een slinkende minderheid aan katholieken durft nog wat ertegenin te gaan. Om vervolgens als ‘ridicuul, ouderwets en een uitstervend fossiel’ te kijk worden gezet.

Het is maatschappelijk (als incident) geaccepteerd! En werd (wordt?) zelfs openlijk gepropageerd als goed!

En onder het mom van “vrijheid, blijheid” en diversiteit juicht het volk, opgezweept door de liberale leiders die zo God en de Kerk en (wel)denkende mensen tot hun vreugde zien verdwijnen.

De Engelse politicus en filosoof Burke zei in de 18e eeuw al: “Het enige wat nodig is voor de triomf van het kwaad is dat goede mensen niets doen” en zo is het. Het kwaad van het misbruik bestaat omdat het KAN.

Maar wanneer maken WIJ daar een einde aan?????

 

 

Herstel mijn kerk

Herstel mijn kerk….Dat waren de woorden die Franciscus in de 12e eeuw hoorde…..

In zijn tijd was de kerk in moreel verval. De bisschoppen verrijkten zich over de rug van de gewone gelovige en vele kerken stonden er letterlijk verlaten en geruïneerd bij.

In onze tijd is het helaas nog slechter gesteld: naast de lege kerken en het morele verval is de satan binnengeslopen in het Vaticaan.

Hoog tijd on de bezem erdoor te halen en de kerk van onderaf weer op te bouwen!

Dat doen we niet door haar te verlaten, maar door terug te grijpen op de beproefde drie-eenheid van bidden, vasten en boete doen.

Juist nu moeten we bidden voor heilige priesters. God smeken om Zijn genade en om wijsheid. Vasten en boete doen voor de zonden die onze leiders hebben begaan, toegestaan en zelfs toegejuicht.

Het bidden van de getijden en het bijwonen van de H. Mis vormt daarvan de ruggengraat.

Daarnaast moet een ieder van ons zich afvragen:” Wat kan IK doen om het herstel te bevorderen? Waar kan ik helpen?”

We kunnen immers van gewonde priesters, bisschoppen, kardinalen en de paus niet verwachten dat zij het wel ff zullen fiksen. Nee, van hen hoeven we het niet te verwachten….

We kunnen alleen bidden en hopen dat God zelf gaat ingrijpen. Alleen Hij kan nog redding brengen…..

Heer, geef ons heilige priesters! Priesters die ons naar U leiden en U van harte dienen in nederigheid. Heilige aartsengel Michael, verdrijf de satan uit ons midden en bescherm ons tegen z’n aanvallen. Moeder Maria, toon ons uw Zoon en wees onze ‘guiding star’ op dit duistere pad….

Heilige Franciscus en Clara, help ons met gebed de kerk te herstellen. Wees daarbij onze voorsprekers en wegwijzers.

Amen.