Je Vous adore, mon Seigneur et mon Dieu!

Franciscaans, Traditioneel, Katholiek

Trouw….

op 11 december 2011

Juist in deze adventstijd horen we over Gods trouw jegens Zijn volk. Helaas zien we dat velen de Kerk de rug toe keren. Daarom plaats ik een open brief die Kapelaan Christfried Rodeyns op Facebook gezet heeft. Omdat het uit mijn hart gegrepen is. Met toestemming, overigens.

Trouw aan de Kerk en haar leer
door Christfried Rodeyns op zaterdag 10 december 2011 om 18:32

Op Drievuldigheidszondag 2011 vonden enkele mensen het noodzakelijk een daad te stellen waarvan ze de implicaties ervan niet konden overzien. Ze namen door het formuleren van deze tekst afstand van de Kerk zoals ze is. Velen zijn hen hierin gevolgd door de petitie te ondertekenen.

Als reactie hierop vraag ik, vooral de diakens, priesters en bisschoppen, de tekst hieronder eens goed door te nemen. Deze (of een oudere variant ervan) hebben jullie vlak voor jullie diakenwijding, cq subdiakenwijding, afgelegd. Als jullie met de inhoud nog mee eens zijn, vraag ik om het weer te onderschrijven. Doe dit a.u.b. uit liefde voor de Kerk en uit liefde voor de gelovigen.

Ik, Christfried Cornelius Rodeyns, geloof met vast geloof en belijd alle leerstellingen die afzonderlijk en tezamen vervat zijn in de geloofsbelijdenis, namelijk,
Ik geloof in één God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de Ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het leven geeft die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.

Amen.

Eveneens geloof ik met vast geloof alles wat vervat is in het geschreven of overgeleverd woord van God, en wat door de Kerk hetzij door plechtig oordeel hetzij door het gewoon en universeel leergezag als van Godswege geopenbaard te geloven voorgehouden wordt.
Vast aanvaard ik ook en houd mij aan alle uitspraken en elke uitspraak afzonderlijk die met betrekking tot de leer over geloof en zeden door haar definitief worden gedaan.
Bovendien aanvaard ik met religieuze volgzaamheid van wil en verstand de leerstellingen die hetzij de Paus hetzij de Bisschoppencollege naar voren brengen wanneer zij hun authentiek leergezag uitoefenen, ook al hebben zij niet de bedoeling deze bij definitieve act af te kondigen.

Deze eed heb ik op 2 november 2001 voor het eerst afgelegd, en leg ik bij deze – op 10 december 2011 – opnieuw af, in deze turbulente tijd. Ik ben trouw aan de Kerk, de paus en zijn bisschoppen

En IK, Alina Bonen ofs, leg NU deze eed óók af. Om juist in deze tijd, waarin we dagelijks aan Gods trouw en beloften herinnerd worden, MIJN trouw jegens Hem en Zijn Kerk te tonen.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: