Je Vous adore, mon Seigneur et mon Dieu!

Franciscaans, Traditioneel, Katholiek

Weten (schap)…

op 8 januari 2012

Wat is wetenschap? Die vraag kwam gisteravond bij mij op, na het horen van de volgende zin: “uiteindelijk weten protestanten veel meer van de Bijbel dan katholieken, ze snappen er alleen wat minder van”. Aldus ene Herman Finkers. En toen dacht ik: iets WETEN is één ding, het ook SNAPPEN is inderdaad iets heel anders. Ik WEET hoe ik sociale contacten moet onderhouden. Maar door mijn Asperger SNAP ik er in de praktijk toch de ballen van.

Doordat ik zelf tijdens mijn zoektocht met protestanten heb verkeerd, denk ik te menen weten dat wat Finkers roept, een kern van waarheid bevat. Protestanten kennen vaak hele stukken Bijbel uit het hoofd. Ze weten waar het staat en hoe het geschreven werd. Hun Bijbelvastheid is iets, daar kunnen veel Katholieken, ook ik dus, iets van leren.

Zo WEET een protestant feilloos uit het hoofd dat Mattheus 16,18 het volgende vers is: “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”(NBG ’51). Een Katholiek moet er eerst voor Googelen. Maar in de H. Mis hoort hij/zij: “Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen” (Willibrord ’95).

Voor een protestant is dit verwarrend. want waar komt die ‘Petra’ ineens vandaan? Waar verwijst ze naar? Wie wat talenkennis bezit, ziet de gelijkenis tussen de naam Petrus en het woord Petra, dat steenrots betekend. En dan staat er ook nog het verwijswoord DEZE. Een katholiek SNAPT dat, hoe onwaarschijnlijk het voor protestanten ook is dat God Zijn kerk aan MENSEN toe vertrouwt, toch Petrus wordt bedoelt. De LOGICA van de taalwetenschap immers leert dat bij een verwijswoord ook het onderwerp waarnaar het verwijst in de buurt moet staan. Dat SNAPT iedere Katholiek. Maar ja, een protestant WEET het beter…..

Maar goed. Alvorens opnieuw een tachtigjarige oorlog te ontketenen, lijkt het mij ook verstandig over wat anders over te gaan. Het is immers nog steeds Kersttijd, dus tijd voor vrede op aarde. Iets anders dus.

Wetenschap.

Wetenschap van vroeger zag er anders uit dan wetenschap van nu. Wat we nu als flauwekul afdoen, was vroeger wetenschap. En wat we nu als wetenschap aanhangen, was vroeger flauwekul. Neem nu bijvoorbeeld de wetenschap van de astronomie en astrologie. Tegenwoordig word dit afgedaan als flauwekul, maar zo’n 2000 jaar geleden was het een serieuze wetenschap.

Toen een aantal wijzen (koningen?) die die wetenschap bestudeerden dan ook zagen dat er een Koning geboren zou worden, gingen zij Hem zoeken. En zij vonden Hem, zoals (wetenschappelijk)voorspeld, in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe. En ze kwamen Hem aanbidden. En dank zij hun bezoek aan het Christuskind, vieren we vandaag (of eigenlijk 6 januari) het feest van Driekoningen.

We WETEN dat zij Christus zochten. Maar SNAPPEN we ook dat WIJ ook naar Hem op zoek moeten? Niet alleen vandaag, maar iedere dag van ons leven?
We WETEN dat zij geschenken meenamen. Wierook, mirre en goud. Het kostbaarste wat ze bezaten. Maar SNAPPEN we ook dat WIJ ons kostbaarste bezit aan Hem moeten geven?

En WAT is ons kostbaarste bezit? Goud? Geld? Vrienden? Dure kleren? Ik denk het niet. Ook al bezitten we miljoenen euri, het kostbaarste bezit wat we hebben is, denk ik, ons HART. En de liefde. Auto’s, huizen, mooie kleren en spullen, alles kun je met geld kopen. Behalve de liefde. En de Liefde van God al helemaal niet.

Het feest van Driekoningen leert ons denk ik dat we er naar moeten streven (zoeken) hoe we Hem ons hart kunnen geven. Iets dat vaak makkelijker gezegd is, dan dat we het ook voor 100% kunnen. Vaak worden we daarin door allerlei (negatieve) ervaringen gehinderd. Alleen wie, als een kind, open eropaf gaat, zal het lukken. Het verleden loslaten is moeilijk. Maar gelukkig mogen we erop vertrouwen, dat God ons in Christus zelf tegemoet komt. Immers, God is een Kind geworden, opdat ook wij weer kinderen Gods zouden kunnen worden.

DAT is Kerst. Venite adoremus Dominum!

Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus, venite adoremus
Dominum.

En, grege relicto, humiles ad cunas,
Vocati pastores approperant;
Et nos ovanti gradu festinemus.

Venite adoremus, venite adoremus
Venite adoremus, venite adoremus
Dominum.

Venite adoremus
Dominum.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: