Je Vous adore, mon Seigneur et mon Dieu!

Franciscaans, Traditioneel, Katholiek

Zingt voor de Heer heel de wereld, Hij heerst vanaf het kruis

op 14 september 2012

Deze psalm van Franciscus schoot me onmiddellijk te binnen toen ik op de liturgische kalender keek. Vandaag vieren we namelijk de Kruisverheffing. Over het ontstaan van dit feest,zie de uitleg op heiligen.net : http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/09/14/09-14-0335-kruisverheffing1.php en http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/09/14/09-14-0628-kruisverheffing2.php

Voor de Franciscaanse familie is dit een belangrijk feest: in 1224 ontving Franciscus tijdens dit feest op de berg La Verna de wondteken van Jezus Christus op zijn eigen lichaam. Het is ook op die berg dat hij, niet lang daarna, zijn beroemdste hymne schreef: het zonnelied.

Het kruis speelt, net als de arme Christus en Vrouwe Armoede, een belangrijke rol in de Franciscaanse spiritualiteit. Dit is heel goed te zien in de 7e psalm die Franciscus schreef:

Refrein: Zingt voor de Heer heel de wereld, Hij heerst vanaf het kruis.

1. Alle volkeren, klap in de handen;
jubel uitgelaten om God.
Jazeker, de Heer is verheven,
groot Koning over heel de wereld,
ontzagwekkend.

Refrein: Zingt voor de Heer heel de wereld, Hij heerst vanaf het kruis.

2. Want de Vader allerheiligst, daar in de hemel,
onze Koning vanaf eertijds,
heeft vanuit de hoge Zijn dierbare Zoon
gezonden en redding bewerkt
tot in het hart van de wereld.

Refrein: Zingt voor de Heer heel de wereld, Hij heerst vanaf het kruis.

3. Laat de hemel blij zijn en de aarde juichen,
laat uitgelaten zijn de zee en al wat haar vult;
laten de velden vrolijk zijn en al wat daar op is.

Refrein: Zingt voor de Heer heel de wereld, Hij heerst vanaf het kruis.

4. Zing voor Hem een nieuw lied,
zing voor de Heer heel de wereld.
Jazeker, groot is de Heer
en zeer te waarderen.
Ontzagwekkend is Hij,
meer dan alle machtigen.

Refrein: Zingt voor de Heer heel de wereld, Hij heerst vanaf het kruis.

5. Erken de Heer, elke leefplek van mensen;
erken de Heer in Zijn uitstraling en eer;
erken de Heer in de uitstraling van Zijn naam.

Refrein: Zingt voor de Heer heel de wereld, Hij heerst vanaf het kruis.

6. Neem je lijf op en draag Zijn heilig kruis.
en wil tot het einde toe
Zijn allerheiligste aanwijzingen volgen.
Laat voor Zijn gelaat heel de wereld
uitgelaten worden; zeg tot de volkeren:
“Jazeker, de Heer heerst nu vanaf het kruishout”.

Refrein: Zingt voor de Heer heel de wereld, Hij heerst vanaf het kruis.

7. En Hij is opgestegen naar de hemelen
en zit rechts van de allerheiligste
Vader in de hemelen. Verhef
je boven de hemelen, God,
en verhef boven de aarde
jouw uitstraling.

Refrein: Zingt voor de Heer heel de wereld, Hij heerst vanaf het kruis.

8. En wij beseffen: ja Hij komt;
ja, Hij zal komen om recht te doen
aan gerechtigheid.

Refrein: Zingt voor de Heer heel de wereld, Hij heerst vanaf het kruis.

Dit is slechts één van de psalmen die Franciscus geschreven heeft. Ze worden veel in de Franciscaanse familie gezongen, zeker op een belangrijke feestdag als deze.

Franciscus was tijdens zijn leven niet zo open over zijn stigmata, hij verborg ze voor zijn medebroeders. Of ze echt waren, of een gevolg van de ziektes die hij op het einde van zijn leven had (o.a. een oogziekte), is heden ten dage niet meer na te gaan.

Is dat belangrijk?

Niet echt. Wat voor mij belangrijk is, is het feit dat de stigmata uitdrukken dat Franciscus zo veel mogelijk op de arme en gekruisigde Christus wou lijken. Voor Christenen een voorbeeld en opdracht: immers als we de Naam van de Heer dragen, ons tot Zijn leerlingen rekenen, zouden ook wij moeten proberen zoveel mogelijk op onze Leermeester te gaan gelijken. Het feest van Kruisverheffing kan daar een bijdrage aan leveren.

Tot slot het lied dat vandaag niet mag ontbreken: Het Zonnelied!

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: