Je Vous adore, mon Seigneur et mon Dieu!

Franciscaans, Traditioneel, Katholiek

Een boodschap van geloof, hoop en liefde

op 13 oktober 2012

Vandaag ben ik met de OFS-groep Perfetta Letitia een dagje onder elkaar uit geweest. Dat doen we 1x per jaar, als start van het seizoen. Dit is meestal een dag van tien tot vier. Een dag om met elkaar bij te praten (want de reguliere avonden zijn daarvoor véél en véél te kort en te vol), met elkaar (eten) te delen, met elkaar te bezinnen en met elkaar te vieren. Zo ook vandaag.

Op deze dag die wonderwel grotendeels droog verliep waren we te gast in de Gemeenschap Johannesheerd te Zandberg. Deze wordt door Marianne Martens-Niemeijer en haar man gerund. Ze zijn o.a. via de eigen website en facebook begonnen met het aanbevelenswaardige project 24-7beloved (sommigen wellicht bekend).

Ook hebben we een uitstapje gemaakt naar het zeer nabij gelegen kloostermuseum van Ter Apel.
Over dat laatste zal ik het eerst hebben want daarover kan ik kort zijn: zeer de moeite waard om je daar eens door een gids te laten rondleiden.
Dan nu over het gedeelte van de rest van de dag: de bezinning.

Pater Johan Debeer nam ons in dit jaar van geloof mee aan de hand van een meditatie over het Angelus. Ter volledigheid hier even de Latijnse en Nederlandse tekst:

Angelus Domini nuntiavit Mariae
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, Gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus Fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ecce, Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum Tuum.
Ave Maria…

Et Verbum caro factum est
Et habitavit in nobis.
Ave Maria…

Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam Tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde,
ut, qui angelo nuntiante, Christi, Filii Tui, incarnationem cognovimus,
per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum, Dominum nostrum.
Amen.

1. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
2. En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

3. Zie de Dienstmaagd des Heren;
4. Mij geschiede naar uw woord.

5. En het Woord is vlees geworden;
6. En Het heeft onder ons gewoond.

7. Bid voor ons, Heilige Moeder Gods,
8. opdat wij de beloften van Christus waardig worden. [1]

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen,
Wij bidden U, stort uw genade in onze harten,
Opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus, onze Heer.

Amen.

Let nu eens op verzen 1 tot en met 6.

De eerste twee verzen gaan over geloof.
Geloof. De engel geboodschapt. Bracht nieuws: bracht geloof. En wel door het Woord. Het geloof krijgen wij aangereikt door God’s Woord. Het komt niet vanzelf. Een Goddelijke boodschapper brengt het ons. En die boodschapper kan soms een heel menselijke gestalte aannemen!

Vers 3 en 4 gaan over de Hoop
De hoop die in het hart van Maria groeit. En die hoop komt door gehoorzaamheid. We moeten aan haar gehoor geven. Wie het Bijbelverhaal er bij haalt ziet: pas als Maria gehoor heeft gegeven aan de boodschap van de Engel door haar “fiat”, is zij in verwachting. Niet eerder!

Vers 5 en 6 tot slot gaan over Liefde.
Liefde die tegenwoordigheid veronderstelt en tegenwoordig stelt. Door God’s liefde is Maria in verwachting en kan Zij Christus (open)baren. Pas als WIJ ons tegenwoordig stellen in die liefde, in plaats van toeschouwers spelers worden, kunnen we aan anderen laten zien wie God is.

Zo zijn Geloof, Hoop en Liefde samen met Maria’s antwoorden daarop (die ook de onze (zouden moeten) zijn) aanwezig in het Angelusgebed. En zo heeft de pater ons vandaag ons niet alleen een prima start van een mooie dag gegeven, maar ook een goede initiatie in het Jaar van Geloof.

En de dag eindigde met ons zelf tegenwoordig te stellen in aanschijn van het Heilig Sacrament. Na met Hem gezegend te zijn, ben ik verrijkt huiswaarts gekeerd. Om nu zelf een engel proberen te worden, zodat het verhaal van het Angulus weer opnieuw begint. Als een soort cirkel des levens.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: