Je Vous adore, mon Seigneur et mon Dieu!

Franciscaans, Traditioneel, Katholiek

Internationale vrouwendag

op 8 maart 2013

Vandaag is het internationale vrouwendag. Ik wil deze dag aangrijpen om het te hebben over de waardigheid van de vrouw in het algemeen, en in de Kerk in het bijzonder.

In de Bijbel staat dat God ons man en vrouw heeft geschapen: 2 mensen die elkaar aanvullen. Verschillend, maar gelijkwaardig, met elk eigen kwaliteiten.

Sinds Eva Adam met een vrucht verleidde zijn vrouwen in de ogen van de mannen verleidsters, vals, en moeten ze geknecht worden. Mannen achten zich het sterkere geslacht (zouden zij wel stand hebben kunnen bieden aan de verleiding van de slang? Volgens mij leert de geschiedenis van niet, maar dat even terzijde) en de baas. Mannen zorgen voor eten en vrouwen voor de kinderen. Vrouwen hebben niks in te brengen behalve lege briefjes en opvolgers voor het bedrijf.

Zo hebben wij het allemaal geleerd en overal op de wereld zien wij culturen waarin vrouwen NIKS voorstellen.

Maar wat zegt de Bijbel?

Wel, dat ligt eraan wie je het vraagt. In de Bijbel zijn zowel verzen te vinden die de man boven de vrouw stellen, als verzen die ze op gelijke hoogte plaatsen. Ligt er dus maar net aan hoe je het lezen wilt!

Maar als we teruggaan naar het allereerste begin, vóór de zondeval, lezen we dat God Eva maakte omdat Adam niet alleen zijn taken kon vervullen.. Daarom maakte God uit Adam’s rib een hulp, een aanvulling, van Adam’s eigen vlees. Adam roept dan ook uit: “Vlees van mijn vlees, gebeente uit mijn gebeente”. Hier is de vrouw (nog?) gelijkwaardig, alleen bezit zij andere vaardigheden dan Adam.

Dit leert ons dat er diverse taken zijn die gedaan moeten worden. Eén mens heeft niet alle vaardigheden om àlles te doen. En daarom heeft God de vrouw geschapen. Zij bezit de vaardigheden die Adam mist. SAMEN kunnen zij het halen. Geen van beiden kan het alleen.

Man en vrouw: ieder met eigen vaardigheden en eigen taken. Die taken kunnen per land, cultuur en omstandigheden wisselen en verschuiven. Kern is NIET dat vrouwen ‘slechts’ voor het huishouden en de kinderen zijn, maar dat man en vrouw SAMEN de taken verdelen, ieder naar EIGEN KUNNEN!

Nu even over verschillende culturen. Veel godsdienstige regels, van alle religies, zijn bepaalt ter bescherming van de mensen. In een land waar het heet is (en de mensen heetgebakerd) is het gewoon ONZINNIG om als vrouw, zonder sluier over straat te lopen. Ligt niet aan de godsdienst wet, maar in de EERSTE plaats aan wat goed is voor een mens. Kijk maar eens in landen met veel woestijn. Vrouwen èn mannen zijn daar van top tot teen bedekt, opdat hun huid niet verbrand! Alleen dwaze westerlingen gaan willens en wetens bakken en braden in de hete zon! En zijn dan na jaren ook nog verbaasd dat hun lichaam daar niet tegen kan!

Helaas zijn de meesten de achterliggende gedachte van de regels van de godsdiensten kwijt geraakt in de tijd. En inmiddels is een en ander zò verweven met elkaar, dat hoofd- en lichaamsbedekking DWINGEND is geworden, ongeacht de plaatselijke omstandigheden. En zo is in de loop der tijd een regel die er was voor bescherming van de vrouw verworden tot een middel der onderdrukking.

En dan nu over de rol van de vrouw in de Kerk.

In het oude testament lezen we al van vrouwen die zich afzonderen voor God. Vaak zijn dit weduwen zonder kinderen. Vrouwen die heel hun tijd slechts aan één ding besteden: God dienen.

Zouden vrouwen priester kunnen mogen worden? De Katholieke Kerk is daar duidelijk in: NEE!

Maar waarom niet?

Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst kijken naar wat een priester doet.

Een priester vertegenwoordigd Christus. 24 Uur per dag, 7 dagen per week, voor de rest van zijn leven. Het priesterschap is een totale overgave aan God, die zò exclusief is, dat er geen plaats is in het leven van de priester voor iets anders, laat staan voor iemand anders. Van oudsher waren priesters dan ook altijd religieuzen, lid van een orde. Pas veel later kwamen er ook “wereldheren”, priesters die geen lid van een kloosterorde waren, maar wel door de Bisschop gemachtigd is in diens naam de sacramenten toe te dienen.

Het priesterschap is in de Katholieke Kerk voorbehouden aan ongetrouwde mannen. Dat in tegenstelling tot de protestantse kerk, waar vrouwen wel dominee mogen worden en bovendien mogen dominees trouwen en een gezin stichten. MAAR: in de protestantse kerk heeft het domineeschap een een heel andere invulling dan het priesterschap in de Rooms Katholieke Kerk! Bij protestanten is het nog wel een beroeping, maar wel een die je naast al het andere hebt. Het is een job geworden, net als bankier of bakker. Het is niet meer iets van 24/7 maar van 9-5 geworden. Is er midden in de nacht een (dreigend)sterfgeval? De priester komt, als het goed is, meteen zelf. De dominee komt de volgende morgen of stuurt een ouderling. Immers: een dominee ben je NAAST je gezin. En dat gezin is ook belangrijk! Een priester lééft voor God. Als het goed is, komt Hij op de eerste plaats.

En hoewel er van alles en nog wat bij te halen valt, ligt in bovenstaand verschil de kern waarom priesters niet mogen trouwen en vrouwen geen priester kunnen worden.

Daar komt bij dat veel vrouwen vroeg of laat nestingsdrang krijgen. Als er dan ooit vrouwen in aanmerking zouden komen voor het priesterschap, zou je die moeten zoeken bij de vrouwen die hun leven voor 100% al aan God hebben gegeven: de religieuzen. Helaas zie ik dat niet in de nabije toekomst gebeuren.

Zolang er wereldwijd nog zo veel vrouwen als lust-object worden gezien, als voet-veeg, als slaaf, als wilsonbekwaam en zolang de mannen niet alleen met hun hoofd en hart denken maar ook met een ander lichaamsdeel, zal het NOOIT zover komen.

Daarom moeten we strijden voor de gelijkwaardigheid van vrouwen! Want vrouwen zijn het sterke geslacht! Kijk maar eens in ziekenhuizen. Als een vrouw zich prikt aan een speld en bloed roept ze “Au!”. Een man brult moord en brand en valt flauw! Daarom zie ik mannen nog niet zo snel kinderen baren, ook al zou dit technisch mogelijk zijn……

Vrouwen aller landen, strijd tegen ongelijkwaardigheid. Maar aanvaard tegelijkertijd wie en wat je bent!

Tekst:
You gotta be fortunate
You gotta be lucky now
I was just sitting here
Thinking good and bad
But I’m the kinda woman
That was built to last
They tried erasing me
But they couldn’t wipe out my past
To save my child
I’d rather go hungry
I got all of ethiopia
Inside of me
And my blood flows
Through every man
In this godless land
That delivered me
I’ve cried so many tears even the blind can see

Chorus:
This is a woman’s world.
This is my world.
This is a woman’s world
For this man’s girl.
There ain’t a woman in this world,
Not a woman or a little girl,
That can’t deliver love
In a man’s world.

I’ve born and I’ve bread.
I’ve cleaned and I’ve fed.
And for my healing wits
I’ve been called a witch.
I’ve crackled in the fire
And been called a liar.
I’ve died so many times
I’m only just coming to life.

Chorus:
This is a woman’s world.
This is my world.
This is a woman’s world
For this man’s girl.
There ain’t a woman in this world,
Not a woman or a little girl,
That can’t deliver love
In a man’s world.

My blood flows
Through every man and every child
In this godless land
That delivered me
I cried so many tears even the blind can see

Chorus:
This is a woman’s world.
This is my world.
This is a woman’s world
For this man’s girl.
There ain’t a woman in this world,
Not a woman or a little girl,
That can’t deliver love
In a man’s world

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: